Տիրոջ բլուրները. ԱՍՏԾՈ ԿԱՆՉԸ

Այդ Բլուրներից է գալիս ձեր օգնությունը, օգնությունը Տիրոջ, որ ստեղծեց Երկինքն ու Երկիրը
Live24.am-ը ներկայացնում է

Հիսուս

Նոյեմբերի 21

Աչքերս դեպի լեռները բարձրացրի, որտեղից ինձ օգնություն պիտի գա: Ինձ օգնություն պիտի գա Տիրոջից, որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը:

Այո՛, աշխարհի փոքրություններից, խառնաշփոթ ու փնթի  աղմուկներից, խաբեություններից ու պատրանքներից բարձրացրեք ձեր աչքերը՝ տեսնելու համար Տիրոջ Բլուրները: Խեղճության թավուտներից բարձրացրեք ձեր աչքերը՝ սպասելով Տիրոջ Օգնությանը: Տկարության ժամին բարձրացրեք ձեր աչքերը և նայեք Տիրոջ Բլուրներին:

Այս հեռապատկերը շարունակ աչքի առջև ունենալով վարժեցրեք ձեր հայացքը այդ սքանչելի հայտնությունը տեսնելու: Այնպես արեք, որ կարողանաք հետզհետե էլ ավելի պարզել ձեր տեսության դաշտը. սովորեք օրըստօրե ավելի հեռուն տեսնել, այնքան, մինչև որ հեռավոր կատարները ձեզ ընտանի դառնան:

Տիրոջ Բլուրները: Սքանչելի Բլուրները, որտեղից ձեր օգնությունն է գալիս: Ծարավից տոչորվող հողը բլուրներին է նայում, անձկությամբ սպասելով նրա գետերի ու առվակների կարկաչին, որ հագեցում ու կյանք պիտի պարգևի իրեն: Այդպես էլ դուք նայեք Բլուրներին: Այդ Բլուրներից է գալիս ձեր օգնությունը: Օգնությունը Տիրոջ, որ ստեղծեց Երկինքն ու Երկիրը: