Հաշվի մի՛ առեք դրամը. ԱՍՏԾՈ ԿԱՆՉԸ

Հաջողությունը երբեք շահած դրամով մի՛ չափեք
Հիսուս

Հիսուս

Հոկտեմբերի 28

Հաջողությունը երբեք շահած դրամով մի՛ չափեք:

Չկա այդպիսի սովորություն Իմ Թագավորության մեջ:

Ձեր իրական հաջողությունը այնքան է, որքան որ հայտնի դարձնեք ու տարածեք Իմ Կամքը ու Իմ Խոսքը ձեր շրջապատում:

Ձեր հաջողությունը Իմ Կամքի Իրականացումն է ձեր կյանքի մեջ՝ տեսնված ձեր շրջապատի մարդկանց կողմից: