Հավատքի տեսողություն. ԱՍՏԾՈ ԿԱՆՉԸ

Ինձ նայելով՝ հետզհետե Ինձ այնքան կնմանվեք, որ ձեզ էլ կասեն, թե դուք առնչվել եք Հիսուսի հետ
Հիսուս

Հիսուս

Հոկտեմբերի 20

Ինձ ուղղեք ձեր աչքերը՝ Ինձ տեսնելու համար: Մի՛ նայեք ձեր շրջապատում եղած փնթի բաներին, գեղեցկությունից զրկված  դատարկություններին. մի՛ նայեք ձեր մեջ եղած և ձեր շրջապատի մարդկանց անկատարությանը: Երբ ձեր հայացքը շարունակ Ինձ փնտրի, այնժամ կունենաք հավատքի տեսողություն և կկարողանաք նշմարել Իմ մեջ ձեր կարողացածը և ձեր կամեցածը:

Ձեր անհանգստության մեջ նայեք Իմ անխռովությանը ու հանգստությանը: Անհամբերության մեջ նայեք Իմ անսահման համբերությանը: Ձեր պակասության ու անկատարության մեջ նայեք Իմ Կատարելությանը:

Ինձ նայելով՝ հետզհետե Ինձ այնքան կնմանվեք, որ ձեզ էլ կասեն, թե դուք առնչվել եք Հիսուսի հետ:

Երբ Ինձ նմանվելով ճշմարիտ առաջընթաց ապրեք, այդ ժամանակ դուք կկարողանաք անել այն, ինչ Ես Արեցի, և ավելի մեծամեծերը պիտի անեք, որովհետև Ես գնում եմ Հորս մոտ:

Աստվածամերձ ձեր բնակության վայրից, ինչին այլևս չեն կաողանա մոտենալ ոչ մարդկային սովորական կաշկանդումները և ոչ էլ սահմանափակումները, ես կարող եմ պարգևել ձեզ ամենահաղթ և ամենահրաշագործ Ուժը՝ ձեր Աստվածային Եղբոր ու Դաշնակցի: