Ծառայեք բոլորին. ԱՍՏԾՈ ԿԱՆՉԸ

Միշտ պատրաստ եղեք հնարավոր ամեն բան անել մերձավորների համար
հավատ

Հիսուս

Սեպտեմբերի 24

Ես ձեր մեջ եմ ծառայողի պես

Այստեղ հիշեք բոլորին ծառայելու Իմ պատվիրանը: Պատրաստ եղեք ձեր որդի լինելը ծառայությամբ հաստատել: Ձեզ հանդիպող բոլոր մարդկանց ընդունեք՝ իբրև ձեր Հոր Տունը եկած հյուրեր: Ամենքի հետ վարվեք սիրով, ազնվորեն ու մեծ նրբանկատությամբ:

Եղեք՝ իբրև ծառա բոլորին. ոչ մի գործ ձեր արժանապատվությունից ցածր մի համարեք: Միշտ պատրաստ եղեք հնարավոր ամեն բան անել մերձավորների համար: Ծառայություն. սիրով կատարված անվերջ ծառայություն:

Բացվող Ուրախություն կա ծառայության մեջ: Մեծ հրճվանք կա՝ ուրիշներին օգնելով Իմ կամքը կատարելու մեջ: Կարողացեք Իմ Կամքի արտահայտությունը լինել՝ առաքինի գործերի մեջ, որ Ես այլոց համար Եմ նախատեսել:

Մի մոռացեք, որ երբ ծառայում եք այլոց, այդպես դուք ծառայում եք նախ ձեր Վարդապետին՝ Տիրոջը, որ աշակերտների ոտքերը լվաց: Ուստի ծառայելով ուրիշներին՝ ապացուցեք Իմ հանդեպ ունեցած ձեր Սերը: