Օրվա խորհուրդը. հոկտեմբերի 16

Աստված մարդկանց մեջ խտրություն չի դնում, չի գարշում մեղավորներից ու երես չի դարձնում, այլ ընդառաջ է գնում զղջացողներին ու ապաշխարողներին, գրկում նրանց, ինչպես հայրն՝ անառակ որդուն...
հավատ

Օրվա խորհուրդը. հոկտեմբերի 16

Աստված մարդկանց մեջ խտրություն չի դնում, չի գարշում մեղավորներից ու երես չի դարձնում, այլ ընդառաջ է գնում զղջացողներին ու ապաշխարողներին, գրկում նրանց, ինչպես հայրն՝ անառակ որդուն...