Փորձեք ձեր սերը. ԱՍՏԾՈ ԿԱՆՉԸ

Ավելի շատ աղոթեք Սեր ունենալու համար
հավատ

Հիսուս

Մայիսի 28

Մեծ Սերը գիտի, որ ամեն մի դժվարության մեջ, ամեն փորձության ու ձախողության մեջ իր սիրելիի սոսկ ներկայությունը բավական է: Այս ձևով ստուգեք Իմ հանդեպ ունեցած ձեր Սերը:

Ինձ հետ լինելը միայն, իմանալը, որ Ես քո կողքին եմ, բերու՞մ է, արդյոք, քեզ խաղաղություն և ուրախություն: Եթե այդպես չէ, այդ դեպքում Իմ հանդեպ ունեցած քո Սերը և Իմ մասին ունեցած քո պատկերացումները թերի են:

Եթե, իրոք, այդպես է, ուրեմն ավելի շատ աղոթեք Սեր ունենալու համար: