Լսիր իմ պատասխանը. ԱՍՏԾՈ ԿԱՆՉԸ

Մարդու հոգու աղաղակը երբեք անլսելի չի մնում. ոչ թե Աստված չի լսում, այլ մարդն է, որ չի լսում պատասխանը
Հիսուս

Հիսուս

Հոկտեմբերի 19

Տեր, լսիր մեր աղոթքը,  և մեր աղաղակը թող հասնի Քեզ:

Մարդու հոգու աղաղակը երբեք անլսելի չի մնում: Ոչ թե Աստված չի լսում, այլ մարդն է, որ չի լսում պատասխանը:

Ինչպես մեքենայի տարբեր  մասերն են պատրաստված այնպես, որ մեկը մյուսին ճշտորեն համապատասխանելով ներդաշնակ գործելու հնարավորություն են տալիս մեքենային. այդօրինակ հարաբերության մեջ է նաև մարդկային սրտի աղաղակը և Աստծո Պատասխանը:

Սակայն մարդը իր աղաղակը կամ խնդրանքը նկատում է իբրև մի առանձին բան, որ կարող է լսվել կամ չլսվել՝ կախված Աստծո հաճությունից. առանց իմանալու, որ պատասխանն էլ Այնտեղ է  ի սկզբանե և սպասում է խնդրողին: Եվ մարդու անուշադիր լինելը կամ թերի ունկնդրումն է պատճառը, որ չի լսում պատասխանը և, հետևաբար, զրկված մնում Օգնությունից ու Փրկությունից: