Լիակատար ուրախություն

Տիրոջ մոտ գտեք ձեր ուրախությունը, զվարթացեք Իմ ներկայության մեջ
Հիսուս

 

 

Սեպտեմբերի 19

 

Այս բաները ձեզ ասացի…որ ձեր ուրախությունը լիակատար լինի

 

Իմացեք, որ այն ճշմարտությունները, որ սովորեցնում եմ ձեզ և անցյալում իմ աշակերտներին ասվածները՝ այս բոլորը տալիս եմ ձեզ՝ լիակատար ուրախություն ունենալու համար:

Ուրախություն փնտրեք այս կյանքի մեջ: Որոնեք այն, ինչպես թաքցրած գանձը կորոնեիք: Սիրեք ու խնդացեք:

Տիրոջ մոտ գտեք ձեր ուրախությունը: Զվարթացեք Իմ ներկայության մեջ:

Ես կատարյալ ուրախություն ցանկացա Իմ աշակերտներին. կամեցա, որ նրանք միշտ ունենան Այն:

Եթե նրանք իրենց առօրյա կյանքն ապրեին Իմ Վարդապետության համաձայն, նրանք, անշուշտ, կունենային այդ կատարյալ ուրախությունը: