Ձգտում և հանգիստ. ԱՍՏԾՈ ԿԱՆՉԸ

Ինձ մոտ եկեք, զրուցեք և ապրեք Ինձ հետ, այդ ժամանակ միայն կհասկանաք, որ Իմ ճանապարհը ապահով ճանապարհ է
Հիսուս

Օգոստոսի 10

Ինձ մոտ եկեք, զրուցեք և ապրեք Ինձ հետ: Այդ ժամանակ միայն կհասկանաք, որ Իմ ճանապարհը ապահով ճանապարհ է:

Եկեք. Ինձ մոտեցեք:

Իմ Թագավորության հողը փորեք ու խոր արմատներ գցեք այնտեղ: Ձգտում և հանգիստ. այս երկուսի համատեղումն է կատարյալ կյանքը: