Հայ ինժեներների ստեղծած գործիքակազմը կներդրվի ռուսական ավտոարտադրությունում

Եթե մեքենայի դիմաց որևէ խոչընդոտ կա այն անմիջապես արկելակում է
 մեքենայ