Հայաստան այցելած իրանցի զբոսաշր­ջիկների թիվը պակասել է

Մանրամասներ
Live24.am-ը ներկայացնում է

1

Հայաստան այցելած իրանցի զբո­սաշրջիկների թիվը նվազել է: Իրանցի զբոսաշրջիկները վերջին եր­կու տարիներին նախընտրում են հան­գիստն անցկացնել Վրաստանում, քան Հայաստանում, քանի որ այնտեղ ծառա­յությունները ավելի մատչելի են:

Փոխարենը Ռուսաս­տանից ՀՀ եկող զբոսաշրջիկների քա­նակը զգալիորեն աճել է: Ավելացել է նաև Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Իտալիայից, Նիդերլանդներից ՀՀ ժամա­նող զբոսաշրջիկների թիվը։