Մանրամասներ իմանալը ոչ ոքի օգուտ չէ, բացի թշնամուց ․ Սրբազան

Մանրամասներ
Սրբազան Պայքար

Մանրամասներ իմանալը ոչ ոքի օգուտ չէ, բացի թշնամուց ․ Սրբազան