Մտածեք, նախքան մտածելը․ Ձեր մտքերն ունեն ուժ, բառերը`ավերիչ ուժ

Մանրամասներ
Ճիշտ բառեր

Ձեր մտքերն ունեն ուժ։

Բառեն ավերիչ ուժ ունեն, եթե նախնտրում եք անկումային մտքեր։

Իրականությունն այլ է՝ դրական մտքեր ու բառեր ընտրելիս։ Այս դեպքում արդյունքը կլինի ստեղծագործ, կամ՝ ԱրԱրող

Ինչ միտք մտածում ենք, նման իրավիճակ էլ գրավում ենք։

ՄՏԱԾԵՔ,ՆԱԽՔԱՆ ՄՏԱԾԵԼԸ։

Գայանե Պանդիկյանի ֆեյսբուքյան էջից․